what's new

view more
2013.05.28
Getz/Gilberto +50 is out on 6/9

Goro Ito produced a full cover album of Jazz + Bossa Nova masterpiece "Getz/Gilberto" released in 1963.

 This is a tribute album to Getz/Gilberto 50th anniversary.

gg50.jpg

<Artists>

Guitar: Goro Ito

Vocals: Asako Toki, Naomi Fuse (naomi & goro), Haruomi Hosono, Miu Sakamoto, Kahimi Karie, TOKU, Tomoyo Harada, Juria Oki
Tenor Saxophone: Naruyoshi Kikuchi, Yasuaki Shimizu
Piano: Yosuke Yamashita, Masayasu Tzboguchi, Ryuichi Sakamoto
Cello: Jacques Morelenbaum
Bass: Masato Suzuki, Akita Goldman
Drums: Tsutomu Kurihara, Midorin

GETZ/GILBERTO+50

Produced by Goro Ito featuring Getz/Gilberto Lovers

release date: 6/19/2013 on sale
price: 3059 JPY (tax inc.)
catalog #: UCCJ-2110